Jarle og Camilla Knapstad, Knapstad Glass

Verkstedet ligger i tilknytning til huset vårt på idylliske Flekkerøy utenfor Kristiansand og vi flyttet glass smelte ovnen ut hit i 2021. Galleri Knapstad med utsalg av kunstglass og håndlagde smykker ligger fremdeles i Rådhusgaten 3. Kristiansand. 

Det er virkelig inspirerende å ha verkstedet tilgjengelig hele døgnet da det er kort vei fra ide til utprøving i den flytende glassmassen.

Kjernen i kunstnerskapet vårt er kreativitet og skapelse. Det er en dypt menneskelig egenskap å være skapende, det er en vitaliserende og livgivende strøm som fornyer og forundrer gang på gang. Ideer til glass, objekter eller farge kombinasjoner kommer i en kontinuerlig strøm, noen ganger som en etterklang av en opplevelse, tanke eller stemning. Andre ganger ved å dykke tematisk inn i et prosjekt slik at prosessen blir mere styrt etter bestemte preferanser eller ideer.

Om arbeidsprosessen:

Alle våre glass er laget i blyfritt krystallglass som smeltes ved 1250 grader. Arbeidstemperaturen er 1130 og fargene tilsettes mens glasset er flytende. Glassblåsing er både en dypt meditativ arbeidsprosess som både krever og gir likevekt, balanse og ro, samtidig som det skal gå ekstremt fort. Alle beslutninger skal tas på sekundet og det er liten tid til å vurdere eller endre retning underveis i prosessen. Det er et skapelsens øyeblikk der alle sanser er vendt mot arbeidet og det nye glasset som blir hentet ut av fantasiens rike inn i vår fysiske verden. Hvert glass blir unikt, farget av øyeblikket det er skapt i og har med seg noe som ikke fantes her fra tidligere.

Kunstner duoen Knapstad glass består av:

Jarle Knapstad (1970). Glassblåser og medlem av Norske kunsthåndverkere og Norske Glasskunstnere. Han har drevet eget glassblåser verksted siden 1995. Innkjøpt av SKMU og representert ved en rekke gallerier i Norge.

Camilla Knapstad (1976). Glassblåser og daglig leder av Galleri Knapstad og medlem av Norske glasskunstnere. Utdannet som sosiolog med fordypning i kunsthistorie og kultur sosiologi. Sammen har de arbeidet kontinuerlig i 30 år og utforsket glassets egenskaper, grenser og uendelige muligheter.

Besøksadresse: Rådhusgata 3, Kristiansand