Heidi Skofsrud, Studio Sirkel

Heidi Skofsrud er glasshåndverker i Studio Sirkel, Norges foreløpig eneste glassblåserverksted som kun bruker 100% resirkulert emballasjeglass i produksjonen. Råvaren er glass som er levert til gjenvinning gjennom returordningen og kommer derfor fra husholdninger i hele Norge. I Studio Sirkel jobber Heidi med ulike designere og prosjekter, med mål om å demonstrere og formidle hva resirkulert glass er og kan brukes til. Verkstedet tar gjerne imot besøk etter avtale og har åpent utsalg en til to ganger i året, som annonseres på sosiale medier. 

Heidi har bakgrunn fra Hadeland Glassverk, med fagbrev i glasshåndverkerfaget/bruksglass. 

«Jeg ønsker å jobbe for at glassblåserfaget skal være relevant også i fremtiden. Jeg har inntrykk av at glass som materiale er både undervurdert og misforstått av mange og motiveres av å formidle kompleksiteten, styrkene og verdien i materialet.» 

Besøksadresse: Vaterland 28, Gamle Fredrikstad

Foto: Per Tore Molvær (topp). Design: Wik Walsøe (1, 2), Odd Standard (3, 5, 6), Studio Sirkel (4)