Ida-Christel Siebke

Ida Siebke (født 1991 i Oslo) har jobbet med glass siden ferdigstilt 3-årig utdannelse ved Kosta Glascenter i Sverige i 2011. 

Siebke har en todelt praksis hvorav en er produksjon av funksjonelt design, og den andre er konseptuell kunst med glass som hovedmateriale. 

I tillegg til utdannelse fra glasskole i Sverige har hun studert et år ved Gerrit Rietveld Akademiet i Amsterdam, Einar Granum Kunstfagskole i Oslo og fullført fagbrev som glasshåndverker i 2014. 

Siebke har reist mye utenlands både for kurs på institusjoner som Pilchuck Glass School, Haystack Mountain School of Crafts og AYA glass i Japan, og som artist in residence. Dette har resultert i utstillinger ved internasjonale gallerier og museer, samtidig som hun har etablert seg som glasskunstner i Norge og de seneste årene stilt ut både på Høstutstillingen og Årsutstillingen, i tillegg til et antall andre gruppe- og separatutstillinger. 

I Siebkes funksjonelle praksis henter hun hovedsakelig inspirasjon fra naturen, og forsøker å oversette dette til glass slik at man kan ha en bit av naturen i hjemmet sitt i form av funksjonelle objekter som kan brukes til daglig. Hun liker å eksperimentere med både form, farge og teknikker, og strekker ofte glassets grenser for å oppnå ønsket resultat.  Som f.eks. der hun blåser drikkeglass ned i snø for å skape tekstur på utsiden av glasset.

I Siebkes konseptuelle praksis vender hun blikket innad, og velger tematikker som omhandler menneskets psyke og hvordan ytre omstendigheter og hendelser kan bidra til å påvirke dette. Siebke har en personlig tilnærming til kunstverkene sine, og jobber intuitivt med glassmassen ut i fra konsept og følelse. 

Flere verk har blitt innkjøpt til Nasjonalmuseet i Oslo, KODE i Bergen, Městské muzeum i Zelezny Brod (Tsjekkia), og Islip Arts Museum på Long Island (USA).

Siebke er bosatt på Namnå, og benytter seg av glassverksted både på Tjura, og Bærums Verk. Her er hun en del av glassblåserne som jobber for Klart Glass, i tillegg til å produsere sine egne produkter og skulpturer, og eventuelle oppdrag på vegne av designere eller andre kunstnere. 

Foto: Sören Håkanlind (topp), Ann-Sissel Holthe / ByAsh (1-6)