Julie S. Kausland, Formbar Glassverksted

Julie Shirani Kausland er utdannet glassblåser fra Glasskolan i Kosta og Riksglasskolan i Orrefors, og har fagbrev i glassblåserhåndverket. I 2017 flyttet hun til Haugesund for å starte Formbar Glassverksted sammen med to kollegaer. 

Julie jobber strukturert og er opptatt av teknisk godt håndverk med høy funksjonalitet og søkelys på detaljer. Som formgiver har hun en lidenskap for brukskunst av faglig kvalitet med en estetikk som gjenspeiler hennes interesser og verdensanskuelse. Julies innfallsvinkel er å finne krysningspunktet der opplevelsen av et bruksobjekt blir en kunstopplevelse i seg selv.

Foto: Line Møllerhaug (1, 2, 3, 4, 5), Kristoffer Vincent (6)