Maria Almås Frantzsen

Maria Almås Frantzsen (1977) bor og jobber i Bergen

Jeg jobber med kunst som en empatisk tilnærming til menneskelige, emosjonelle og fysiske opplevelser. Glass er mitt materiale; en kobling, et kommunikasjonsverktøy og en idébærer som underbygger usynlige forhold, bånd og fellesskap. Ved å samskape performative hendelser der glass fungerer som materiell rekvisitt og bærer av tankestoff, er det overordnede målet å skape bevissthet rundt det vi ikke ser - gjøre det usynlige synlig. Hovedvekten av min kunstpraksis springer ut fra kunstnerduoen Frantzsen&Mjanger, et samarbeid etablert i 2016 med Ruth Hol Mjanger. Vi har utviklet en performativ, relasjonell og samskapende tilnærming til glass i en involverende praksis med publikum. I vårt felles kunstnerskap arbeider vi med flere parallelle verksserier der pust er omdreiningspunkt.

Foto: Daniel Bolstad (topp, 6), David Zadig (1, 4), Patricia Šichmanová (2,3), Frantzsen&Mjanger (5)